800x110 Reklam alan
 letiim   Reklam   Kurumsal 
Sünnet olmak ne zamandan beri vardır?
   Sünnet olmak Hz. İbrahim’den gelen bir adettir ki Hz. İbrahim sünnet olma emrini aldığında 120 yaşındaydı ve o yaşta sünnet olmuştur. Nitekim sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır :”Hiç kuşkusuz ilk misafir edinen ve ilk kez sünnet olan Hz. İbrahim'dir" (Muvatta, Sıfatu'n-Nebî', 4).
      Sünnet olmak ondan sonra bütün peygamberlerde ve onlara uyanlarda devam etmiş, Peygamberimiz,  peygamber olarak gönderilinceye kadar sürüp gitmiştir. Efendimizin döneminde de bu sünnet varlığını sürdürmüştür ki peygamberimiz sünnet olma ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:  "Dört şey var ki, bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir. Sünnet olmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek”
       Sünnet olmak, İslam inancında vacip mi sünnet mi diye İslam alimleri arasında tartışılmıştır.  Bazı alimler ve dolayısıyla mezhepler sünnet olmak vacip derken, bazıları da sünnettir demişlerdir. Bundan hareketle Şafiî mezhebinde erkeğin sünnet olması vaciptir. Hanefî mezhebine göre ise erkeğin, sünnet olması sünnettir.
      Hattabî bu hususta şunu söyler: "Sünnet olmak fiili her ne kadar öteki sünnetler arasında sayılıyorsa da ilim adamlarından bir çoğuna göre vaciptir. Çünkü sünnet olmak hem dinin ve hem dindarlığın şiarıdır. Müslüman kimsenin kafirden ayırt edilmesi buna bağlıdır. Savaş alanında öldürülenler arasında sünnetli bir kimseye rastlanılırsa, diğeri de sünnetsiz bulunursa, böyle bir durumda sünnetli kimse üzerine namaz kılınır, defni sağlanır. İslam kabristanına gömülür"
   Sünnet olmak ister vacip olsun ister sünnet olsun Müslümanların yaşattığı güzel bir adet ve gelenektir. Bu fiilin dinen ne ile yapıldığının bir önemi yoktur. Daha çok tıbbi bir vaka olduğundan sünnette tıbben uygun olan her türlü yöntem kullanılabilir. Bu ister makas olsun, ister lazerle yakma olsun, isterse bir başka yöntem olsun. Fark etmeksizin hepsi de dinen caizdir.
 
Birinin İslam ile müşerref olmasına vesile olmak dinen ne kadar hayırlıdır?
       Sevgili Peygamberimiz bu konuda Hz. Aliye şöyle buyurmuştur: “Senin elinle bir kişinin Müslüman olması dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır. “
        Bu hadisten hareketlen birinin İslam’a girmesine vesile olmak her halde bir Müslüman için en büyük saadettir. Zira hadisten de anlaşıldığı gibi böyle hayırlı bir işe vesile olmak Allah indinde tarif edilmez sevaplara kavuşturmakta dünya da ve dünyanın içinde olandan da hayırlı bir iş yapmış oluruz Allah her Müslüman nasip etsin.
Şaka ile yapılan boşama geçerli olur mu?
       İslam fıkhına göre, bazı değerlerin şakası olmaz. Nikah, boşama, Ridde... gibi.  Nitekim Hazret-i Peygamber bir hadisi şeriflerinde mealen şöyle buyurmaktadır.  "Üç şeyin ciddisi de ciddidir. Şakası da ciddidir.  Nikah, talak ve dinden dönme.“
          Bu ve benzeri nassları dikkate alan İslam bilginleri şakayla da olsa nikahlanmak, boşanmak veya İslam’dan dönmek cümlelerini söyleyen kimsenin üç durumu da geçerli olacağını söylemişler. Buna göre kişi şaka ile de olsa hanımını boşarsa, boşanma geçerli olur. Öyleyse bu değerlerle asla şaka yapmamamız lazım.
 
Cinler de insanlar gibi çoğalır mı?
    Cinlerin varlığı Kuran-ı Kerim tarafından bildirilmiştir. Nitekim Allah’u Teala bu hususta Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır: ” Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım” diyor.
     Aynı şekilde Kuran’da yer alan surelerden birinin adı da ‘Cin’ suresidir. Cinlerin insanlar gibi evlenerek çoğaldığını, inananlarının veya azgın olup inanmayanlarının olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla cinler de insanlar gibi sayı bakımından çoğalmaktadır.
 
Ce­ma­at­le Na­ma­z kılmanın fazileti nedir? 
     Ce­ma­at­le na­ma­z kılmanın meşruluğu Kur’an, Sün­net ve icma de­lil­le­ri­ne da­ya­nmaktadır. Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de bu hususta mealen şöy­le bu­yu­rmaktadır:“Ve sen iç­le­rin­de olup da on­la­ra na­maz kıl­dı­ra­cak olur­san, on­lar­dan bir bö­lü­mü se­nin­le bir­lik­te na­ma­za dur­sun, si­lah­la­rı­nı da yan­la­rı­na al­sın­lar.”  Al­lah’u Teâlâ bu ayetten anladığımız kadarı ile savaş sırasın­da bi­le ce­ma­at­le na­maz kıl­ma­yı em­ret­miş­tir. Kor­ku­lu an­lar­da ce­ma­atle namaz kılmak em­re­di­liyorsa, gü­ven için­de bu­lu­nul­du­ğu za­man ön­ce­lik­le ce­ma­at ha­lin­de na­maz kıl­mak gerekir.
       Hz. Pey­gam­ber de, ce­ma­at­le na­ma­z kılmayı teş­vik ede­rek şöy­le bu­yur­muş­tur: “Ce­ma­at­le kılınan na­maz, tek ba­şı­na kı­lı­nan na­maz­dan yir­mi ye­di de­re­ce da­ha fa­zi­let­li­dir.”
       Buna göre cemaatle namaz kılmak dinen çok güzel bir davranış ve Hz. Peygamberin de sünnetidir. Sevabı da münferiden kılınan namazdan 27 kat daha fazladır.
 
Günün Sözü
Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma. Öfkeli anında kimseye cevap verme. 
Çin Atasözü
 
Günün Ayeti
Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi?
 
Günün Hadisi
Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez, emanete hıyanet eder
 
Günün duası
Yarabbi yüzümü güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir bizleri senin yolundan ayırma.
 
Bunları Biliyor muyuz?
Sehiv Secdesi Nedir?
  Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi haller nedeniyle namazın farzlarından birinin ertelenmesi, vaciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi durumunda namazın sonunda yapılan secdedir. Bu secde Hanefilerde vacip Şafiilerde ise sünnettir.
 
Günün Nüktesi
Nasrettin Hoca ve Fil Hikâyesi
Aksak Timur'un Anadolu'yu işgalinde, ordusunda filler de varmış. Bunlardan birini, tarlada hizmet amacıyla köylülere armağan etmiş. Fil, tüm ekinleri talan etmeye başlayınca, köylüler soluğu, Timur ile arası iyi olan Nasrettin Hoca'nın yanında almışlar.
—Bu fil bizi mahvedecek. Timur'a gidip, fili geri almasını bizim adımıza rica edebilir misin, ya Hoca? 9
Nasrettin Hoca düşünmüş, taşınmış. Bu adamlara da bir türlü güvenmezmiş...
—Tek bir şartla! demiş. Benimle birlikte Timur'un otağına varacaksınız; ben de sizin adınıza konuşacağım.
Köylüler kabul etmişler. Birlikte Timur'un otağına varmış, huzura kabul edilmişler... Daha doğrusu Nasrettin Hoca öyle sanmış. Astığı astık, kestiği kestik Aksak Timur seslenmiş:
—Söyle Hoca, dileğin nedir?
—Ben köylünün adına geldim, efendimiz! Demiş. Nasrettin Hoca. Onların derdine tercüman olmaktır dileğim, diyorlar ki... Nasrettin Hoca, kolunun çemberi ile köylüleri işaret etmek üzere şöyle bir yarım dönmüş ki; o da nesi? Ardında hiç kimse yok!
Yarı bele kadar eğilmiş ve:
—Diyorlar ki, diye devam etmiş... Armağan ettiğiniz fil, öyle hayırlı, uğurlu ve yararlı bir hayvanmış ki... Ondan bir tane daha köye armağan etmenizi talepten utanç duyuyorlar. Kerem edin, köyümüze bir tane daha gönderin!

Tarih : 03.01.2011 19:59:17   (Bu haber 4727 kez okundu.)


Facebook'ta Paylaş

Gönderen Email Adresi :

Arkadaşınızın Email Adresi :


Yorum Ekle Tüm Yorumları Oku
Diğer Yazılar

Yazar Girişi
İnsanın dünyadaki ilk görevi
İbadetin Özü… Dua
Yedi Mutlu İnsan…
İnsanın Dünyadaki Görevi
En büyük zenginlik…
Allah’ın sevmediği iş İsraf
İnkârcılara meydan okuyan Kitap KURAN
Orucun Manevi Faydaları
Günahları Yakan Ay Ramazan
Oruçtan dolayı hayati bir tehlikesi olan kimse orucunu bozabilir mi
1 2 3 4 5 6 Sonraki >>
180x300 Reklam alan
180x300 Reklam alan
180x300 Reklam alan
180x300 Reklam alan
180x300 Reklam alan

Copyright Anamur Haberci - 2015 | admin
anamurhaberci@gmail.com
Dolu MEDYA - Esentepe Mah. Atatürk Bulvarı Şekerbank Arkası Türk Telekom Yanı Nasibe Erdem Apt. No:8 Kat:1-2 Anamur/MERSİN
Tel: 0.324.814 24 24 - GSM:0 531 828 64 64

Hit : 65989353 | Dn : 30885 | Bugn : 18414

Livanet Professional Design